Linux Aplikace 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 22.5.2005.
Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".
Běžně používané aplikace slouží ke zpracování uživatelských dat. Data se pak ukládají do tzv. home - domovského adresáře přihlášeného uživatele. Takový adresář se nejčastěji jmenuje /home/jméno_uživatele/.

Zde naleznete : Gimp, XnView.

Gimp (v) 1.2.3 - grafika

    Aktualizace 1.2.2004 / 31.12.2004
Vynikající bitmapový editor. Asi jedinou nevýhodou může být nestandardní ovládání s mnoha různě umístitelnými meníčky. Tahák "kde co je" pomůže v orientaci a po určité přivykací době lze meníčka výhodně umístit na jinou virtuální plochu než upravovaný obrázek.

 • První spuštění generuje pracovní prostředí Gimpu v home adresáři přihlášeného uživatele jako skrytý ( tečkový ) adresář "/.gimp-1.2/", dále si nechá potvrdit tzv. "keš na dlaždice" - prostor pro manipulaci s obrazovými daty ( pro RAM větší než 256 MB dávám 48 - 64MB ), ukládání dočasných souborů ( dám "/.gimp-1.2/" v home oblasti ), rozlišení obrazovky ( dám předvolené ručně - pro 17" monitor a rozlišení 800x600 asi 72x72 pixelů ). Chová-li se po čase program podivně, často pomůže pracovní prostředí "/.gimp-1.2/" smazat. Poté, při prvním puštění, si Gimp opět vše dobře vygeneruje a problémy mizí.
 • Další puštění již ukáže základní menu a základní šachovnici nabídky nástrojů. Při práci Gimp zároveň vytvoří skrytý ( tečkový ) adresář "/.xvpics/" v místě, kde se obrázek zpracovává ( po ukončení práce tento pomocný mažu ).
 • Před započetím trvalého užívání Gimpu se vyplatí projít a donastavit chování ve volbě - Menu/ Soubor/ Předvolby... Každý dle sebe. Já si nastavím toto : 1. Zobrazit/ Průhlednost/ střední barvu a velikou šachovnice - fiktivní podklad průsvitného obrázku. 2. Rozhraní/ Okna obrázku/ Měnit velikost dle zvětšení + Zobrazit pravítka + Dokonalé pomalé řízení ukazovátka + Kurzor ikonu s nitkovým křížem. 3. Prostředí/ Změna velikosti interpolací lineární. 4. Sezení/ Zapsat polohy oken při skončení + Vždy se pokusit o obnovu sezení.


 • NĚKTERÉ AKCE A JEJICH UMÍSTĚNÍ V MENU

  Obrázek se otevře ze základního menu pomocí - Menu/ Soubor/ Otevřít a ukáže se v samostatném okně. Veškeré akce s otevřeným obrázkem jsou přístupné po klepnutí pravého tlačítka myši na ploše obrázku nebo po klepnutí levého tlačítka na šipku vlevo nahoře v okně otevřeného obrázku. Následuje zobrazení Menu, ze kterého úpravy níže popisuji.

  Úpravy jednotlivých barev.

  1. Vyvážení stín, střední tón, světlo/ jas, kontrast / odstín, světlost, sytost - Menu/ Obrázek/ Barvy/...
  2. Úpravy kanálů - barev, jasu, alfy změnou křivky - Menu/ Obrázek/ Barvy/ Křivky.
  3. Histogram - zobrazí barevné rozložení-vyvážení v grafu - Menu/ Obrázek/ Histogram. A ještě Histogram - ale úpravy barevného rozložení jednotlivých kanálů barev, jasu, alfa v grafu - Menu/ Obrázek/ Barvy/ Úrovně.
  4. Odbarvit na odstíny šedi - Menu/ Obrázek/ Barvy/ Odbarvit nebo - Menu/ Obrázek/ Režim/ Odstíny šedi.
  5. Někdy je potřebný rozklad obrázku na různě šedivé podobrázky - každý v barvě jediného kanálu=barvy - Menu/ Obrázek/ Režim/ Dekompozice... Předem se vybere barevný obrazový model ( rgb, hsv, cmy, cmyk, alfa ). Opakem této funkce je Kompozice - Menu/ Obrázek/ Režim/ Kompozice užitá na rozloženém obrázku.
  6. Někdy je vhodné barvy obrázku uložit jako indexované - Menu/ Obrázek/ Režim/ Indexovaný... Snížením počtu barev se sníží velikost ( PNG a GIF jde, JPG nejde ). Opakem této funkce je převod na RGB - Menu/ Obrázek/ Režim/ RGB barvy pro indexovaný obrázek.
  7. Plynulá změna barevného ladění obrázku - Menu/ Obrázek/ Barvy/ Rotace barevné mapy. Volba ukáže v Hlavní záložce náhledy ( před a po změně ), dva kruhové grafy s kompletní nabídkou barevných odstínů ( Z barvy DO barvy ). Druhá záložka Různé umožní nastavit odstín, sytost, šedou, jednotky rotace a hlavně Oblast změny - celý obrázek- výřez- kontext. Posun šipek pomocí myší v kruhových grafech barev pak plynule změní například zeleně laděný obrázek na žlutě laděný...

  Rozměry.

  Mění velikost - Menu/ Obrázek/ Velikost obrázku. Jde zvlášť upravit velikost podkladu.

  Doostření.

  Oprava obrázku - Menu/ Filtry/ Vylepšení/ Doostřit. Někdy zachrání nedoostřenou foto - zvláště v kombinaci s mírným zmenšením obrázku.

  Obvod libovolného tvaru.

  Obtáhnutí, zesílení, rámeček - Menu/ Výběr/ Obvod. ( Na předem vybrané=označené ploše. )

  Stín.

  Varianta prostorového stínu - Menu/ Skript-fu/ Stín/ Vrhnout stín. ( Na vybrané=označené ploše. )

  XnView (v) 1.50 - grafika

      Aktualizace 1.12.2004 / 7.2.2005
  Velmi oblíbený prohlížeč. Zvládá základní úpravy obrázků včetně několika zajímavých filtrů a konverze mezi mnoha různými grafickými formáty.

 • Po prvním puštění se ukáže jen základní malé menu a je potřeba nastavit běžné chování programu. Toho se docílí volbou - Menu/ Tools/ General.... Výsledek nastavení se ukládá přihlášenému uživateli do jeho home adresáře jako skrytý ( tečkový ) soubor "/.xnviewrc". Chová-li se po čase program podivně, většinou pomůže "/.xnviewrc" smazat. Při následném puštění, si XnView opět nastavíte a problémy zmizí.
 • Několik praktických nastavení Options. 1. Misc/ Confirm file delete. 2. View/ Only one view opened + Auto image size - fit only large image to window + File list sort by name. 3. Browser/ Launch at startup + Startup directory specified ( konkrétní adresář ) + Fit only large image to window. 4. Write/ If no extension add it.
 • Druhé puštění po předešlém prvotním nastavení ihned aktivuje prohlížeč ( browser ). Ten je nutno ještě donastavit ve volbě - Menu/ View/... Uspořádání oken a sloupců každý udělá dle své potřeby. Rád používám toto : 1. View/ View as/ List ( jmenný seznam souborů ). 2. View/ Preview/ Fit image to window ( ukáže celý náhled souboru, na kterém je v seznamu kurzor ).
 • Každé další spuštění aktivuje program dle vašich voleb. Nyní lze změny chování programu nastavit v - Menu/ Tools/ Options...


 • NĚKTERÉ AKCE A JEJICH UMÍSTĚNÍ V MENU

  Po spuštění umožní XnView načíst seznam souborů - obrázků ve zvoleném adresáři a zobrazit ho. Otevřením ze seznamu vybraného obrázku se získá menu nesoucí mnoho voleb upravujících obrázek.

  Opravy šumu

  Fleky nebo drobné flíčky vznikají především nedokonalým snímáním skenerů a fotopřístrojů. Např.: modrá obloha či jednobarevně natřená tmavá skříň...
  1. Omezí nebo zcela odstraní či-li vyhladí drobounké flíčky - tečky - krupičku - šum hlavně ze souvislých stejněbarevných ploch. Menu/ Filter/ Noise/ Reduce noise.
  2. Na velkých souvislých stejněbarevných plochách pravidelně rozptýlí a tím sníží či odstraní větší pruhové, obloukové či jinak tvarované fleky. Zároveň vytáhne či-li zvýrazní detaily - doostří. Menu/ Filter/ Enhance/ Enhance focus.
  Dobrého výsledku se dosáhne často opakovanou kombinací obou předchozích způsobů. Vznikne celistvěji vyhlížející barevná plocha.

  Doostření

  1. Vytáhne či-li zvýrazní detaily. Velikost doostření lze nastavit v rozsahu 0-100%. Menu/ Filter/ Misc/ Sharpen.
  2. Vytáhne či-li zvýrazní delší čáry a hrany ostřejších přechodů ( viditelný okraj předmětu... ). Velikost zvýraznění lze nastavit v rozsahu 0-100%. Menu/ Filter/ Enhance/ Enhance edges.