Linux Start - LILO 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 22.5.2005.
Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Zavedení pomocí LILO

Počáteční fáze startu - zavedení - BOOT systému, je společná pro různé OS a je podrobně popsána ve volbě "Počítač - Start PC".
Po zapnutí PC systém BIOS provede POST - základní test funkcí a důležitého HW. Po ukončení POSTu vyhledá BIOS zaváděcí disk ( FD, HD, CD, FLASH... jeho pořadí lze v BIOSu nastavit ). Když ho nenalezne, zastaví a vypíše chybu. Nalezne-li nějaký, vstoupí na jeho úplný začátek do MBS - MBR. Odtud BIOS začne do paměti RAM zavádět krátký systémový zavaděč a po jeho zavedení do RAM mu předá řízení. Tento zavaděč pokračuje v zavádění vlastního OS.

Často užívaný zavaděč Linuxu se nazývá LILO ( LInux LOader ). Po načtení zavaděče LILO do RAM je mu BIOSem předáno řízení. LILO začne dle svých parametrů zavádět do RAM Linuxové jádro.
A / ZAVEDENÍ Z DISKETY fd0. Mohou nastat 2 základní možnosti.
1 / Na fd0 je binár obraz jádra a pomocné soubory. Jádro OS z této diskety začne sebe samo zavádět. Přihlíží při tom ke konfiguraci v pomocných souborech a podle této konfigurace zavádí zbytek OS.

2 / Na fd0 je jenom zavaděč LILO a pomocné soubory. LILO se zavede a dle informací v pomocném souboru najde disk a oddíl s binárním obrazem jádra OS a z tohoto oddílu jádro zavede. Po zavedení jádra se zavádí zbytek OS.
B / ZAVEDENÍ Z PEVNÉHO DISKU hd0. Jsou 2 základní možnosti.
Obecně - při zavedení z disku nějaký zavaděč prohlédne tabulku rozdělení disku. Podle ní identifikuje aktivní diskový oddíl, ze kterého může pokračovat zavádění OS.

1 / Hlavní primární zavaděč v MBR je přímo zavaděč LILO. LILO zavádí systém dle svých konfiguračních parametrů a nemusí mít aktivně označený oddíl.

2 / Hlavní primární zavaděč v MBR je jiný a standardně chce zavádět OS z aktivně označeného oddílu. Je-li na PC více OS, každý na samostatném oddíle, pak cizí zavaděč většinou ukáže jejich seznam. Po vybrání Linuxu předá hlavní zavaděč řízení zavaděči LILO. LILO, v tomto případě jako sekundární zavaděč, leží až v zaváděcím sektoru oddílu nesoucím Linux. Tento oddíl je hlavní kořenový oddíl Linuxu a musí být primární. Tento oddíl pak nese jak zavaděč LILO, tak i obraz jádra Linuxu. Odtud je jádro zavaděčem LILO zavedeno. ( Pro starší verze BIOS a LILO, díky jejich omezení, musí ležet tento celý první - kořenový oddíl Linuxu s LILO a obrazem jádra v prvních 1024 cylindrech disku ).
ZAVÁDĚNÍ POKRAČUJE.
Jádro je uloženo v některém ze souborů "/boot/vmlinuz", "/vmlinuz", "/vmlinux" či "/Image". Jde o binární obraz jádra. Do prvního Mega RAM se zavede malá nekomprimovaná část jádra. Kód v hlavičce této části přepne CPU do chráněného režimu. Odstraní se tím omezení užití RAM jen do 1 Mega, které bylo až do tohoto okamžiku dané BIOSem. BIOS umí jen realný mód. Linux tudíž, přepnutím do chráněného módu, BIOS zcela odstaví a po svém zavedení jej plně nahrazuje. Dále se zavádí zbytek jádra a v RAM se dekomprimuje. Jádro sebe samo zavádí a po zavedení se spustí.

Po svém spuštění jádro pomocí svých ovladačů inicializuje všechny nalezené HW zařízení asi v tomto pořadí - VGA, CPU, paměť, síť, FPU, seriové a paralelní porty, hd, fd, zvuk... Jádro ověří pomocí příkazu "fsck" a informací z "/etc/fstab" nalezené pevné disky a identifikuje na nich existující oddíly a umístění OS Linux.

Jádro zná, jako jeden ze svých parametrů, hlavní kořenový oddíl ( root partition ). K němu je po prošlé inicializaci HW připojen, zatím jen s právy pro čtení, hlavní souborový systém ( root filesystem ), označený jako "/". Ve zvláštních případech může být jako hlavní souborový systém užita i RAM na tzv. "ramdisku" nebo síťový disk...

Jádro pak na oddílu disku - jeho souborovém systému - nalezne a ihned spustí hlavní proces "init", předá mu řízení a samo ustoupí do pozadí. Jádro z pozadí nadále obsluhuje spouštění programů a procesů + souborový systém + systém přerušení + síťové prostředky... a spravuje a přiděluje systémové zdroje jako paměť, čas procesoru a podobně.