Linux Start - Přihlášení 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 30.4.2005.
Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Přihlášení - Login

Činnosti přihlášení neobsluhuje jádro Linuxu ale řídí je určité systémové programy. Po své inicializaci jádro Linuxu spouští 1.proces uživatelské úrovně "/sbin/init", řízený souborem "/etc/inittab". Tím se aktivují programy - servery - démony a další procesy. Nakonec se spustí pro textový režim tzv. "getty" případně "agetty" či pro grafické prostředí "startx" nebo "xinit". Systém čeká na přihlášení uživatele - login - identifikaci podle jména účtu ( account counter ) a hesla ( password ).
Pro každou aktivovanou textovou konzoli nebo aktivovanou sériovou linku je spuštěn jako několikanásobný proces "getty" a "agetty". Otevírá zařízení terminál. Monitoruje a "naslouchá" na terminálu, čeká na přihlášení uživatele a zobrazuje přihlašovací výzvu. Zadáním uživatelského jména "getty" spustí program "login". "login" umožní zadat uživatelské heslo a ověřit oprávněnost vstupu. Po přihlášení je program "login" ukončen a spustí se jiný proces, který nastartuje příkazový interpret - shell. Shellů existuje celá řada a liší se různými způsoby ovládání a chování. Značně rozšířený je shell, zvaný "bash". Linux po nastartování shellu ukáže příkazový řádek a očekává příkazy. Shell pak umí zadané příkazy zpracovat.

Grafické prostředí X Windows - X lze nastartovat ručně pomocí příkazu "startx" či "xinit" z textové konzole. Takto spustit X může přihlášený uživatel, který má na jeho spuštění právo. X se ale často pouští automaticky procesem "init". Automatické spuštění zobrazí přihlašovací okno a čeká na zadání jména uživatele a jeho hesla. Po přihlášení se inicializují systémové služby / inicializují periferie / nahrává správce oken / nahrává ovladací panel / obnovuje předchozí, naposledy aktivní relace. Linux ukáže grafické prostředí a očekává příkazy.


Ukončením interpretu - terminálu - konzole pomocí příkazu "exit" nebo "logout" se řízení vrátí procesu "init", který ve smyčce opět startuje "getty" - novou instanci. Obdobná analogická smyčka proběhne i při ukončení grafického X prostředí.

Příkazový procesor - shell

Příkazový procesor - shell - interpret příkazů. Je reprezentován příkazovou řádkou nebo grafickým rozhraním se soustavou ovladatelných menu. Umožňuje, v té či oné podobě, zadávání a provádění příkazů, čímž defakto spouští další nebo ukončuje existující procesy. Značně rozšířen je velmi oblíbený shell "bash". Příkazový procesor lze použít prakticky dvojím způsobem.

Základní způsob - INTERAKTIVNÍ - se prezentuje příkazovým řádkem v textové konzoli. V prostředí "X Windows" mu odpovídá terminál "xterm" nebo podobný. Ale i akce uživatelských menu v sobě vlastně skrývají činnost příkazového procesoru.

Druhý hojně používaný způsob užití shellu je NEINTERAKTIVNÍ. Spočívá ve spouštění dávkových souborů - SKRIPTÚ, automaticky provádějících celé skupiny příkazů.