Linux Ukončení 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 22.5.2005.
Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".
Činnosti ukončení / odhlášení neobsluhuje jádro Linuxu ale řídí je určité systémové programy. Ukončení Linuxu je v zásadě dvojího typu. Jde o skutečné VYPNUTÍ celého operačního systému. Po něm může následovat úplné vypnutí PC nebo opětovné zavedení OS zvané restart - reset - reboot. Jiným způsobem ukončení Linuxu je ODHLÁŠENÍ aktivního uživatele z aktivního sezení - relace Linuxu.

Odhlášení uživatele

Chceme-li se odhlásit od textové konzole Linuxu, je dobré nejprve uložit rozpracovanou práci na disk a uzavřít spuštěné uživatelské programy. Až poté se použije odhlášení. Příkaz "logout" zajistí odhlášení přihlášeného uživatele. Řízení je vráceno procesu "init", který ve smyčce opět nastartuje "getty", zobrazí přihlašovací výzvu a čeká na opětovné přihlášení.

X Windows se odhlašuje buď pomocí nabídky menu "Odhlášení" či spuštěním terminálu například "xterm" a zadáním příkazu "exit". Pak nastane jedna ze dvou možností. X byly nastartovány procesem "init" automaticky. Po odhlašení opět proběhne inicializační smyčka a opět se zobrazí přihlašovací okno X. X byly spuštěny ručně "startx" či "xinit" z příkazové řádky až po přihlášení uživatele na terminál. Po odhlášení X se vše nejprve vrátí do příkazové řádky konzoly. Až odtud se odhlašuje klasickým "logout".

Existuje ještě jeden způsob odhlášení či spíše násilného ukončení X Windows. Provede se stiskem kláves Ctrl+Alt+Backspace a slouží při zatuhnutí X například v době ladění nějakých spouštěcích či inicializačních skriptů.

Vypnutí systému

I zde, tak jako při odhlášení platí, že je dobré nejprve uložit rozpracovanou práci na disk a uzavřít spuštěné uživatelské programy. Až poté přistoupit k vypnutí.

Při vypínání po sobě systému uklízí - ukončuje ostatní procesy, démony, zavře a uloží otevřené pracovní soubory, vyprázdní paměti "cache" z RAM na disk, odpojuje všechny souborové systémy kromě systémového - hlavního kořenového, zastavuje procesor, vypíše zprávu o možnosti vypnutí nebo někdy PC sám vypne. Všechny tyto činnosti řídí podle své konfigurace rodičovský proces "init".

K vypínání slouží program "shutdown". Způsobí systémové volání, které ukončuje celý systém. Bezpečně ukládá obsah vyrovnávacích pamětí "cache" na disk, deaktivuje běžící procesy, odpojuje souborové systémy a oddíli... "shutdown -h now" ihned ukončuje a vypíná systém ( -h halt ). "shutdown -r now" systém restartuje ( -r reset ). "shutdouwn" se také používá k přepnutí do jednouživatelského správcovského režimu systému, který používá v případě oprav superuživatel.

K vypnutí lze užít i známý stisk kláves Ctrl+Alt+Del. V Linuxu bývá tato kombinace ošetřena a většinou nedojde k okamžitému ukončení systému. Často se zobrazí dialogové okno, které se opět dotazuje na požadovanou operaci. Opravdu "Ukončit" nebo "Resetovat" systém či jen "Odhlásit uživatele".

Někde se lze setkat s možností ukončení Linuxu pomocí "sync" příkazu. Příkaz "sync" vyprazdní zásobník diskové vyrovnávací paměti "cache" z RAM na disk. Někteří uživatelé používají jeho puštění ( 2-3x - dostatek času na vyprázdnění ) a následně počkají na zastavení disků. Poté vypínají PC. Tímto stylem ale nedojde k odpojení souborových systémů a tyto mohou být v okamžiku vypnutí PC poškozeny. Asi v nejvyšší nouzi lze použít i toto. Metoda trojího zadání příkazu "sync" se ale opravdu NEDOPORUČUJE.

Běh systému - doplnění

Běžící systém Linux využívá paměť RAM jako prostory rychlých "cache" vyrovnávacích pamětí. Tyto "cache" pravidelně ukládá na disk. Použití "cache" umožňuje dostatečně rychlé operace s daty. Naproti tomu pravidelné ukládání "cache" na disk pak zajistí bezpečné ukládání přenesených či nějak upravených dat zpět na disk. Vše automaticky běží na pozadí pomocí programů "update", "sync", "bdflush". Program "update" běží na pozadí ( je to tudíž démon ) a v pravidelných intervalech spouští program "sync" nebo "bdflush" či oba. "sync" je spouštěn po asi 30 vteřinách a vyprazdňuje diskové "cache" z RAM na disk. To samé, jen v menší míře, zato častěji provádí "bdflush".