Linux Zevnitř 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 22.5.2005.
Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Zde naleznete : Struktura adresářů, Popis zařízení - disky, oddíly, porty....

Struktura adresářů

    Aktualizace 21.10.2004 / 23.1.2005

 / Kořenový adresář. Sem při startu jádro připojí
 hlavní oddíl - oblast disku. Zde je základ systému.
 Sem lze vstoupit v tzv. jednouživatelském režimu
 ( opravy a údržba systému...).

 /bin/ - Příkazy nutné ke spuštění a ovládání systému.

 /boot/ - Soubory nutné k nabootování systému.
 Jádro systému - kernel.

 /dev/ - Soubory zastupující HW - popisující
 jednotlivá zařízení. Jsou to hda, sda, fd0, cdrom,
 ttyS0, lp0, ttyI0...

 /etc/ - Důležité systémové konfigurační soubory.
 /etc/~init.d - Odkaz na skripty pro spuštění systému.
 /etc/rc.d/init.d/ - Adresář spouštěcích skriptů
  nebo-li spouštěných služeb ( sem míří ~init.d ).
 /etc/X11/ - Důležité systémové konfigurační soubory
  pro grafický systém XWindows.

 /home/ - Domovské adresáře uživatelů.

 /lib/ - Sdílené knihovny různých programů.
 /lib/modules/ - Moduly jádra.

 /lost+found - ukládají se sem ztracené soubory
 nebo adresáře.

 /mnt/ - Do tohoto prostoru jsou připojena další
 zařízení - montována. Jedná se o další disky, jejich
 oddíly, CD, flash, diskety, oddíly jiných OS...
 /mnt/cdrom/, /mnt/removable/, /mnt/floppy/,
 /mnt/windows...

 /opt/ - Volitelné programy, spíše větší balíky KDE...
 Nebývá vždy využíván.

 /proc/ - Virtuální systém souborů, který ukazuje stav
 procesů systému. Soubory fyzicky neexistují. Systém
 jejich obsah při požadavku čtení nebo kopírování
 vygeneruje. Umožní zobrazení informací o systému.
 /proc/kcore - Soubor nese obsah RAM.
 /proc/cpuinfo - Soubor ukáže parametry CPU.
 /proc/sys/net/ipv4/ - Obsahuje zásobník TCP/IP
  s laditelnými parametry (často 0/OFF či 1/ON).

 /root/ - Domovský adresář uživatele "root" = správce
 nebo-li administrátora.

 /sbin/ - Příkazy pro správce nutné ke spuštění
 systému a jeho administraci.
 /sbin/init.d - Skript spouštící systém (bývá v /etc/).

 /swap/ - Odkládací prostor - virtuální paměť. Sem se
 "stránkují" - přendávají data z přeplněné fyzické RAM.
 Není přímo viditelný. Bývá to celý jeden oddíl.
 (Od jádra 2.2 neomezení velikosti jen na 128 MB.)

 /tmp/ - Pro dočasné, pomocné soubory s právem
 zápisu pro všechny uživatele.

 /usr/ - Uživatelské příkazy, aplikace, konfigurace.
 /usr/bin/ - Veřejně přístupné příkazy, programy.
 /usr/doc/ - Dokumentace (může být i HowTo).
 /usr/include/ - Hlavičkové soubory knihoven jazyka C.
 /usr/info/ - Dokumentace TextInfo (*.info.gz).
 /usr/lib/ - Ostatní sdílené knihovny.
 /usr/local/ - Možné umístění někde získaných zdrojáků
  různých programů, které se odtud instalují ručně.
 /usr/man/ - Dokumentace - manuálové stránky.
 /usr/sbin/ - Příkazy pro administrátory.
 /usr/share/ - Sdílené soubory, zástupci z menu...
 /usr/src/ - Zdrojové kódy systémových programů.
 /usr/X11R6 - Programy a knihovny systému XWindows. 

 /var/ - Datové a často měněné soubory, spool -
 tisková fronta, protokoly, pošta, konfigurační +
 přihlašovací + registrační soubory...
 /var/tmp/ - Odkládací prostor.
 /var/log/ - Místo na ukládání logů programů.
 

Popis zařízení - disky, oddíly, porty...

    Aktualizace 10.08.2003 / 9.4.2005

A / POPIS STRUKTURY DISKU

Struktura celého disku je podrobně popsána ve volbě "Počítač - Struktura disku". Zde jen krátké zopakování. Na začátku disku leží hlavní zaváděcí záznam MBR. V něm leží hlavní - primární zavaděč s tabulkou dělení disku. Disk je rozdělen na diskové oddíly, kdy každý oddíl může mít formát s jinou organizací dat - jiným souborovým systémem - může nést jiný OS ( MS-DOS/ Windows/ Linux/ OS2... ). Jeden oddíl by měl být označen příznakem aktivního oddílu - z něho bude zaváděn OS. Každý oddíl má na svém počátku místo pro případný sekundární zavaděč, který nebývá vždy využit. Za tímto místem již leží nějaký souborový systém konkrétního OS.

B / POPIS ZAŘÍZENÍ

Zařízení dělíme na bloková, pracují s daty v blocích - disky... či znaková, pracují s daty po znacích v sérii - sériový port... Ke všem zařízením se Linux chová jako k souborům. To je možné díky tomu, že každé zařízení má svůj speciální soubor, takového svého reprezentanta, v adresáři "/dev/". Tyto soubory vznikají instalací konkrétní verze jádra a podporují tak všechna v tu dobu Linuxu známá zařízení. Proto se na PC může vyskytnout i soubor pro zařízení, jež ve skutečnosti na PC není. Linux pomocí takového speciálního souboru užívá vlastní ovladač zařízení. Ovladače zařízení jsou pak součástí jádra, část pevně zakompilována, část jako, podle potřeby, zaveditelné moduly. • Připojení IDE řadiče a jejich oddílů. Diskové řadiče - zařízení IDE / ATA, MFM / RLL, SCSI. V PC může být IDE řadič s maximálně 4 IDE zařízeními ( na 2 kanálech po 2 zařízení ). I oddíly řadičů jsou z pohledu Linuxu zařízení.
  
   1.IDE řadič 1.kanál 1.zařízení - disk C: má jméno hda.
    1.disk, primární oddíl 1,2,3,4 hda1,hda2,hda3,hda4.
    1.disk, logický oddíl 1,2,3,4 hda5,hda6,hda7,hda8.
   2.IDE řadič 1.kanál 2.zařízení - disk D: má jméno hdb.
    2.disk, primární oddíl 1 hdb1...
   3.IDE řadič 2.kanál 1.zařízení - disk E: má jméno hdc.
   4.IDE řadič 2.kanál 2.zařízení - disk F: má jméno hdd.
   
  Příklad : Disk IDE C: ( 1.kanál 1.zařízení ) je zvané hda a je připojeno přes link - zástupce "/dev/hda" na speciální soubor "/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc". Má 3 oddíly - hda1 se souborovým Linux ext3 systémem přípojeném v bodě "/", hda5 se swap Linux odkládacím oddílem a hda6 se souborovým Linux ext2 systémem připojeném v bodě "/zal/".

   
   1.disk CD je nazvaný cdrom či cdrom0.
   
  Příklad : CD-ROM IDE ( 2.kanál 1.zařízení ) je zvané cdrom ( přesně hdc ) a připojeno přes link - zástupce "/dev/cdrom" ( "/dev/hdc" ) na speciální soubor "/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/cd" a má přípojný bod v adresáři "/mnt/cdrom2/".
 • Připojení SCSI řadiče a jejich oddílů a USB. SCSI řadič může mít až 7 zařízeních. I oddíly řadičů jsou z pohledu Linuxu zařízení.
   
   Nová vypalovačka (1.kanál 2.zařízení) CDRW je zvaná
   cdrom1 ( má být hdb je ale identifikovaná SCSI a
   proto má jméno scd0 ).
   
  Příklad : CDRW zvaná cdrom1 ( přesně scd0 ) je připojena přes link - zástupce "/dev/cdrom1" ( "/dev/scd0" ) na speciální soubor "/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/cd" a má přípojný bod v adresáři "/mnt/cdrom/".
   
   1.disk USB paměti sda1, 2.disk sdb1, 3.disk sdc1...
   V podstatě se chovají jako malá SCSI zařízení.
   
  Příklad : Zasunutý USB flash disk se objeví jako zvaný sda a je připojen přes link - zástupce "/dev/sda" na speciální soubor "/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/disc" a má přípojný bod v adresáři "/mnt/removable/". Nese oddíl sda1 systému fat/fat32. Zasunutý druhý USB disk se objeví jako zvaný sdb a je připojen přes link - zástupce "/dev/sdb" na speciální soubor "/dev/scsi/host2/bus0/target0/lun0/disc" a má přípojný bod v adresáři "/mnt/removable2/". Nese oddíl sdb1 systému fat/fat32.
 • Připojení diskety.
  
   1.disketa FD A: (I/O 3f0, IRQ6, DMA2) fd0.
   2.disketa FD B: (I/O 3f7, IRQ6, DMA2) fd1.
   
  Příklad : Disketa FD A: je zařízení zvané fd0 a je připojeno přes link - zástupce "/dev/fd0" na speciální soubor "/dev/floppy/0" a má přípojný bod v adresáři "/nmt/floppy/".
 • Ostatní zařízení.
  
   Myš nazvaná mouse je připojena přes link-zástupce
   "/dev/mouse" nebo "/dev/psaux" na speciální soubor
   "/dev/misc/psaux".
  
   Seriový port :
   COM1 ( I/O 3f8, IRQ4 ) ttyS0,
   COM2 ( I/O 2f8, IRQ3 ) ttyS1,
   COM3 (I/O 3e8,IRQ4) ttyS2, COM4(I/O 2e8,IRQ3) ttyS3.
   Někde jsou uvedeny jako cua0, cua1...
   Příklad : COM1 je nazvaný ttS0 a je připojen přes
   link - zástupce "/dev/ttyS0" na speciální soubor
   "/dev/tts/0". Nebo COM1 nazvaný cua0 je připojen
   přes link - zástupce "/dev/cua0" na speciální
   soubor "/dev/cua/0".
  
   Parallelní port :
   LPT1 (I/O 378-f, IRQ7, DMA n/a) "/dev/lp0",
   LPT2 (I/O 278-f, IRQ5, DMA n/a) "/dev/lp1".
  
   1.ISDN karta "/dev/ttyI0" a 2.ISDN "/dev/ttyI1".
  
   Černá díra je pseudozařízení skutečně neexistující.
   Skryje výstup příkazů - zápis do něj dobře proběhne,
   ale data zmizí. "/dev/null".
  
   Generátor nul, další pseudozařízení. Každým čtením
   tohoto zařízení získáme nulový byte. Taková inverze
   k černé díře. Pomáhá vytvořit prázdné soubory o
   nějaké konkrétní velikosti. "/dev/zero".